• Úvod
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Jídelna
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Zápis do MŠ

  Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

  úterý 14.5.2024 od 14 do 17 hod

   

  Dokumenty potřebné k zápisu:

  • vyplněná Žádost k předškolnímu vzdělávání
  • potvrzení od pediatra
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte

   

  Formuláře je možné vyzvednout v mateřské škole Myslejovice nebo stáhnout na našich stránkách.

   

  Podle § 183 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zveřejňujeme pod přiděleným registračním číslem seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025:

   

  Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2024/2025

  Registrační číslo:     1        přijat/a

  Registrační číslo:     3        přijat/a

  Registrační číslo:     4        přijat/a

  Registrační číslo:     5        přijat/a

  Registrační číslo:     6        přijat/a

  Registrační číslo:     8        přijat/a

  Registrační číslo:     9        přijat/a

   

  Před vydáním rozhodnutí a podle zákona 500/2004 Sb. § 36, odstavec 3 má káždý zákonný zástupce možnost nahlédnout do spisu vedeného k přijímacímu řízení k předškolnímu vzdělávání na Základní škole a mateřské škole Myslejovice a to ve dnech 20. a 21. 5. 2024 od 8 do 14 hod.