• Úvod
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Jídelna
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Mateřská škola

  O nás

       Naše mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 25 dětí.
   
       Okolní prostředí mateřské školy vybízí k mnoha aktivitám, hrám a radovánkám dětí. Proto se snažíme trávit co nejvíce času v lese a na naší zahradě, kde máme k dispozici veškeré vybavení ke sportovním aktivitám a hrám.

       Součástí naší mateřské školy je i moderně vybavená třída s hernou a také tělocvična
  se sportovními pomůckami a relaxační zónou.

       Hlavním cílem našeho vzdělávání je všestranný rozvoj dětí, vedení k samostatnosti
  a posilování pozitivních vztahů dítěte vůči sobě i ostatním.

  Co nabízí naše MŠ:

  • příjemné a pěkné prostředí pro hraní, vzdělávání a odpočinek dětí
  • pestrou nabídku vzdělávacích činností
  • rozvoj pozitivních kamarádských vztahů ve třídě pro zachování pocitu spokojenosti
   a bezpečí u dětí
  • vzdělávání  dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání  
   "S medvídkem krok sun krok hrajeme si celý rok"
  • skupinové vzdělávání dle věku dětí
  • individuální přístup k dětem se specifickými vzdělávacími potřebami
  • kvalitní přípravu na školu
  • moderní didaktické pomůcky včetně interaktivní tabule
  • dostatečné množství hraček pro všechny věkové kategorie
  • pitný režim během celého dne
  • tělocvičnu se sportovním vybavením a školní zahradu splňující bezpečnostní a hygienické normy - pískoviště, posezení, houpačky, kolotoč, domeček, prolézačky, skluzavka, hřiště na míčové a jiné hry
  • vycházky do přírody spojené s praktickými výukovými aktivitami
  • návštěvy divadla v Prostějově, divadelní představení v mateřské škole
  • programy Ekocentra IRIS, Českého červeného kříže, Hvězdárny v Prostějově, návštěvy místního zemědělského družstva
  • pořádání  akcí a kulturních vystoupení  dětí v MŠ ( Halloween, Mikuláš, vánoční besídka apod.)
  • spolupráci se zákonnými zástupci dětí