• Úvod
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Jídelna
 • Akce školy
 • Kontakt
 • Denní režim

   

   6.15  -   8.00

  Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

   8.00 -    8.30

  Pohybové aktivity

   8.30 -    9.00

  Osobní hygiena, dopolední svačina

   9.00 -    9.30

  Volné činnosti a aktivity dětí, řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

   9.30 – 11.30

  Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, případně náhradní program

  11.30 – 12.15

  Oběd a osobní hygiena

  12.15 – 14.00

  Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

  14.00 – 14.30

  Osobní hygiena, odpolední svačina

  14.30 – 15.30

  Svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy