• Úvod
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Jídelna
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Školní družina

       Ve škole pracuje jedno oddělení školní družiny.

       Provoz odpolední  školní družiny je od 11:40 do 15.30 hodin a je určena pro žáky 1. - 5. ročníku.

       V letošním školním roce je do školní družiny zapsáno 19 žáků.

       Ke svým aktivitám školní družina využívá vlastní místnost a dle potřeby i třídu I.. Dále má k dispozici počítačovou učebnu, tělocvičnu a školní zahradu. Pokud to počasí dovolí, chodí děti na vycházky do přírody.

       Družina je vybavena novým nábytkem, televizí, CD přehrávačem, děti mohou využívat školní knihovnu, která je umístěná přímo ve školní družině.

       Obsah vzdělávání ve školní družině je dán Školním vzdělávacím programem školní družiny a je plně v souladu s obsahem školního vzdělávacího programu, na který navazuje a vhodně ho doplňuje.

       Program školní družiny je různorodý a uspokojí potřeby všech dětí. Zapojujeme se i do nejrůznějších kulturních aktivit organizovaných obcí.

      Dle zájmu dětí se účastníme i různých výtvarných, literárních či jiných soutěží pořádaných různými organizacemi či druhými školami.

      Ze školní družiny jsou děti uvolňovány do zájmových kroužků.

      Režim školní družiny je upraven Vnitřním řádem školní družiny.