• Úvod
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Jídelna
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Co nabízí naše ZŠ

  • příjemné, klidné a méně stresující prostředí než ve velké škole
  • individuální přístup k žákům
  • užší spolupráci s rodiči
  • výuku formou činnostního učení
  • aktivizující metody výuky
  • množství kvalitních didaktických pomůcek
  • využití interaktivní tabule, PC, tabletů ve výuce
  • přípravu žáků na gymnázium
  • projektové dny
  • návštěvy divadla, kina, knihovny, hvězdárny a muzea v Prostějově
  • výlety a exkurze
  • plavání
  • zájmové kroužky
  • angličtinu od 1. ročníku