• Úvod
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Jídelna
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Školská rada

  Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
  Její funkční období je tříleté.

   

  Školská rada pro šk. rok 2023/2024

  Zástupce zřizovatele Ing. Klára Halouzková
  Zástupce školy Mgr. Jana Pírková
  Zástupce rodičů, předsedkyně školské rady ing. Lucie Vysloužilová