• Úvod
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Jídelna
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • GDPR

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů


  V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volného pohybu (GDPR) jmenovala Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okres Prostějov, příspěvková organizace, pověřence pro ochranu osobních údajů.


  Kontakt: Mgr. Zuzana Kožnárková


  E-mail: info@gdpr-prostejov.cz


  Telefon: 777 064 655 nebo 608 073 347

  Správce zpracovává osobní údaje dětí, žáků a zaměstnanců. Ve většině případů je to nutné pro splnění právní povinnosti (příslušného právního předpisu). Zpracování osobních údajů je v takovém rozsahu, v jakém to příslušný právní předpis přikazuje.

  Zpracovává-li škola osobní údaje na základě souhlasu, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

  - zasláním zprávy na e-mailovou adresu:           

  zsmyslejovice@seznam.cz

  - zasláním dopisu na kontaktní osobu školy:

          Mgr. Terezie Dostál

          Základní škola a mateřská škola Myslejovice,

          příspěvková organizace  

          Myslejovice 1

          798 05

   

  Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

  - právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)

  - právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)

  - právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)

  - právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)

  - právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)

  - právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)

  - právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (čl. 77).