• Úvod
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Jídelna
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Informace ke stravování

   

  Informace ke stravování ve školní jídelně pro školní rok  2020/2021

   

         Zákonní zástupci berou na vědomí:

  • povinnost uhradit stravné do 25. dne v každém měsíci (pokud nebude stravné uhrazeno

   1. den následujícího měsíce, není organizace povinna dítěti poskytnout stravu)

  • nutnost dodržovat podmínky stravování podrobně uvedené ve Vnitřním řádu školní jídelny (způsob platby, přihlašování a odhlašování dětí, odebírání obědů v době onemocnění dítěte…)

  • povinnost hlásit včas každou změnu týkající se stravování dítěte ( první den nepřítomnosti

  • ve škole má dítě nárok na oběd, další dny je nutné obědy odhlásit )

  • platbu dle věkových kategorií §5 vyhlášky 107/2005 Sb. (školní stravování)

   

  Odhlašování obědů:     den předem do 14:00 hod telefonicky nebo osobně vedoucí ŠJ
   

                                       telefon:     MŠ                                              ZŠ

                                                         728 341 837                             722 907 464

                                                         607 589 349

                                                            

   

  Za neodhlášené obědy nelze poskytnout finanční náhradu!

   

   

  Finanční limity na potraviny pro děti stravující se v MŠ : 

                     

              Kategorie A (3 - 6 let)                                      Kategorie B (7 - 10 let) 

    

  Polodenní dítě:          26,-Kč                                                  30,-Kč

  Celodenní dítě:          35,-Kč                                                  40,-Kč

   

   Ceny obědů pro děti stravující se v ZŠ :

                                                                                                                               

      Kategorie:

                                     7 – 10 let               24,- Kč

                                   11 – 14 let               27,- Kč

   

   

   

                                                         Mgr. Jana Pírková, vedoucí školní jídelny