• Úvod
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Jídelna
 • Akce školy
 • Žáci přijatí k základnímu vzdělávání

  7.4.2022

  Podle § 183 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zveřejňujeme pod přiděleným registračním číslem seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

                          Registrační číslo: 1    přijat/a

                          Registrační číslo: 2    přijat/a

                          Registrační číslo: 3    přijat/a

                          Registrační číslo: 4    přijat/a

                          Registrační číslo: 5    přijat/a
                       

   

                                                                                   Mgr. Alice Lorencová, ředitelka školy