• Úvod
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Jídelna
 • Akce školy
 • Kontakt
 • Zaměstnanci školy

   

   

   

   

  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLY

   

  Mgr. Alice Lorencová, ředitelka školy

  Mgr. Bc. Lenka Frelichová, učitelka ZŠ               

  Mgr. Jana Pírková, učitelka ZŠ                         

  Mgr. Jana Pírková, vedoucí školní jídelny         

  Jitka Trnečková, Dis., vychovatelka ŠD           

  Jitka  Trnečková, Dis., učitelka MŠ                 

  Mgr. Zora Poláčková, učitelka MŠ              

  Božena Žondrová, školnice a uklízečka               

  Ilona Ambrozová, kuchařka