• Úvod
  • Aktuálně
  • Základní škola
  • Mateřská škola
  • Jídelna
  • Akce školy
  • Kontakt
  • Zaměstnanci školy

     

     

     

     

    PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLY

     

    Mgr. Alice Lorencová, ředitelka školy

    Mgr. Bc. Lenka Frelichová, učitelka ZŠ               

    Mgr. Jana Pírková, učitelka ZŠ                         

    Mgr. Jana Pírková, vedoucí školní jídelny         

    Jitka Trnečková, Dis., vychovatelka ŠD           

    Jitka  Trnečková, Dis., učitelka MŠ                 

    Mgr. Zora Poláčková, učitelka MŠ              

    Božena Žondrová, školnice a uklízečka               

    Ilona Ambrozová, kuchařka