• Úvod
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Jídelna
 • Akce školy
 • Kontakt
 • Informace k provozu školy od 12.4.2021

  9.4.2021

   

  Vážení rodiče,

  na základě rozhodnutí vlády bude v pondělí 12. dubna 2021 zahájena prezenční výuka všech žáků 1. – 5. ročníku naší školy (bez rotační výuky).
  Distanční on-line výuka již nebude probíhat.
  Provoz školní družiny bude v obvyklém režimu, tedy od 6:30 do 15:30 hodin.

  Testování

  Žáci budou 2x týdně testováni-v pondělí a ve čtvrtek Ag testy, které se odebírají z nosu
   a krku.

  Nebude-li žák v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

  • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin.
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je nutné doložit potvrzení.

  Postup testování:

  Čas testování: 7.30 – 8.00    

   Je nutné, aby žáci přišli do školy nejpozději v 7:40 hodin! Test trvá přibližně 15 minut.

  Žáky z ranní ŠD otestujeme individuálně při příchodu do školy.

  Při testování mohou být přítomni rodiče žáků a žákům nižších ročníků může rodič test provést sám (nebo jím pověřená osoba).

  Stravování

  Žáci jsou automaticky přihlášeni k odběru stravy. Pokud se žák ve škole stravovat nebude, odhlásí ho rodič individuálně.
   

   Pohyb žáků ve škole a základní hygienické principy

  • Žáci jsou povinni nosit stanovenou ochranu úst (zaměstnanci respirátor, žáci chirurgickou roušku či respirátor),
  • Žáci před vstupem do školy použijí dezinfekci na ruce.
  • Žáci se o přestávkách nesdružují ve společných prostorách, nadále udržují bezpečnou vzdálenost. Dohled nad žáky zajišťuje přidělený pedagog.
  • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem, častá hygiena rukou.
  • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují.
  • Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, klávesnice a počítačové myši apod.)

   

  Zde naleznete instruktážní videa k testování:  https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
  Další informace:  https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

  Další dotazy Vám odpovíme na telefonu.:   582 357 329
                                           nebo na e-mailu:  zsmyslejovice@seznam.cz

   

   

  Mgr. Alice Lorencová, ředitelka školy