Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okres Prostějov, příspěvková organizace

Myslejovice 1
798 05

582 357 329
zsmyslejovice@seznam.cz

IČ: 70 99 33 86.

O nás

Charakteristika školy

Na základní škole v Myslejovicích se vzdělávají děti z obcí Myslejovice, Kobylničky, Křenůvky a Alojzov. Škola má 2 třídy, PC učebnu, školní družinu, hernu, kuchyň a školní jídelnu. Ke škole patří malý dvorek a velká zahrada upravená ke sportovnímu vyžití dětí. ZŠ Myslejovice je málotřídní škola s žáky 1. - 5. ročníku, rozdělených do 1 nebo 2 tříd, podle počtu žáků. Na škole vyučuje ředitelka školy, 2 učitelky a 1 vychovatelka. ZŠ je spojena s MŠ a tvoří jeden právní subjekt.

Vybavení školy

Koncem roku 2010 byla zrekonstruována PC učebna (6 nových počítačů s nejmodernějším vybavením). K dispozici jsou výukové programy pro jednotlivé předměty a zábavně tvůrčí programy ve školní družině a dále pak interaktivní tabule. Již prvňáci na ní samostatně pracují. Vybavení máme také pro hudební výchovu - bicí sestavu, klavír a elektrické varhany. Vše žáci využívají nejen při hodinách hudební výchovy, ale i ve školní družině.

V roce 2011 se škola zapojila do projektu EU - Peníze školám, tzv. šablony a čerpá dotace z Evropské unie.  Školu se tak podařilo vybavit moderním nábytkem a elektronikou.

 

Klady malé školy

Příjemné, klidné, rodinné prostředí. Nízký počet žáků umožňuje individuální přístup při výuce. Žáci jsou více vedeni k samostatnosti, ale zároveň ke skupinovému řešení úkolů. Naučí se vzájemné spolupráci, ohleduplnosti ke slabším a mladším. Je velmi omezena arogance a asgresivita mezi dětmi. Neprojevuje se šikana. Dochází k užšímu kontaktu mezi školou a rodiči.

Školská rada

Dne 17. 2. 2011 byla při naší škole zřízena Školská rada. Její členové jsou: Radmila Maráková - předsedkyně, zástupce rodičů, Marek Musil - zástupce zřizovatele a Jitka Trnečková, Dis. - zástupce školy.

 
2011 © ZŠ a MŠ MYSLEJOVICE - Created by Radek Ohanka