Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okres Prostějov, příspěvková organizace

Myslejovice 1
798 05

582 357 329
zsmyslejovice@seznam.cz

IČ: 70 99 33 86.

Školní družina

Květen – Veselé sportování

Měsíční projekt – „Netradiční sporty“

Celoroční hra „Bublinky – Pastelkové svátky – STROM.CZ“

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Povídání o vesmíru
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 • Stolní a společenské hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry
 • Práce s počítačem

Rekreační činnost

 • Vycházky do přírody – poznávání rostlin, stromů, hmyzu, zvířat, ptáků
 • Stavění domečků z přírodního materiálu
 • Pohybové hry v tělocvičně, ve třídě, venku

Zájmová činnost

 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení, modelování
 • Pohybové a míčové hry
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Jízda zručnosti
 • Práce s různým materiálem – Den matek
 • Májový pětiboj – skok z místa, hod na cíl, hod na kuželky, člunkový běh, slalom s míčem
 • Naše republika
 • Stromy, rostliny

 

Duben – Chválím Tě Země má

Měsíční projekt – Hry na jaře

Celoroční hra „Bublinky – Pastelkové svátky – ZLATÉ RUČIČKY“

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Povídání o nutnosti chránit přírodu
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 • Stolní a společenské hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry – Rok ve školní družině
 • Práce s počítačem

Rekreační činnost

 • Vycházky do přírody – pozorování změn v přírodě
 • Pohybové hry v tělocvičně, ve třídě, venku
 • Jarní hry – kuličky, skákání panáka, atd.

Zájmová činnost

 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení, modelování
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Práce s různým materiálem
 • Svátky, tradice, zvyky
 • Setí různých semínek a pozorování vývoje
 • Domácí zvířata
 • Zpěv, dramatizace
 • Čarodějnice
 • Třídění odpadu
 • Den Země, ochrana přírody
 • Povídání o bezpečnosti při jízdě na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, atd.

 

Březen – Vítáme jaro

Měsíční projekt – Hry s papírem a tužkou

Celoroční hra „Bublinky – Pastelkové svátky – MUZIKA“

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

-          Poslech pohádek a příběhů

-          Práce s dětskými časopisy

-          Povídání o knížkách, autorech, ilustrátorech

-          Povídání o jaru

-          Kreslení a vybarvování omalovánek

-          Hry na rozvoj jemné motoriky

-          Stolní a společenské hry dle výběru dětí, hry s hračkami

-          Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry

-          Práce s počítačem

-          Kvízová soutěž – jarní květiny

Rekreační činnost

-          Vycházky do přírody – pozorování změn v přírodě

-          Pohybové hry v tělocvičně, ve třídě, venku

Zájmová činnost

-          Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby

-          Malování, kreslení, modelování

-          Pohybové a míčové hry

-          Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky

-          Práce s různým materiálem

-          Jarní výzdoba třídy

-          Závodivé hry

-          Roční období, živá a neživá příroda

-          Velikonoční tvoření

 

Prosíme rodiče, aby děti měly převlečení do tělocvičny (včetně bot) a oblečení na ven - oteplovací kalhoty, rukavice, čepici, atd. Děkujeme.

 

Únor – Zimní radovánky

Měsíční soutěž – Vědomostní hry

Měsíční projekt – Celoroční hra „Bublinky – Pastelkové svátky – HEZKÝ JAZYK ČESKÝ“

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Zpívání písniček
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 • Stolní a společenské hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry
 • Práce s počítačem
 • Voda – Co o ní víš?

Rekreační činnost

 • Vycházky do zimní přírody – péče o zvěř v zimě
 • Pohybové hry v tělocvičně, ve třídě, venku
 • Dle počasí hry na sněhu

Zájmová činnost

 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení, modelování – zimní tématika
 • Malování na sněhu
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Práce s papírem, textilem a jiným materiálem
 • Hudebně pohybové hry
 • Masopust a karneval
 • Zimní sporty a bezpečnost
 • Olympiáda

 

 

Leden – Z pohádky do pohádky

Měsíční projekt – Společenské stolní hry

Celoroční hra „Bublinky – Pastelkové svátky – MAZURKA a SPOL.“

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Rozhovory s dětmi o jejich zážitcích z vánočních prázdnin
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 • Stolní a společenské hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry
 • Práce s počítačem

Rekreační činnost

 • Vycházky do zimní přírody – návštěva krmelce – potrava pro zvěř, pozorování stop
 • Pohybové hry v tělocvičně, ve třídě, venku
 • Dle počasí hry na sněhu

Zájmová činnost

 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení, modelování – zimní tématika
 • Cestujeme s pohádkou, dobro x zlo, morální hodnoty
 • Oblíbená kniha – autoři a ilustrátoři
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Práce s papírem – vyšívání obrázků, textilem a jiným materiálem
 • Hudebně pohybové hry
 • Poslech známých písniček na CD + hudební hádanky
 • Zpěv – soutěž
 • Tance – ukázky
 • Dramatizace pohádky – rozvoj fantazie

 

 

Prosinec – Těšíme se na Vánoce

Měsíční projekt - Hlavolamy

Celoroční hra „Bublinky – Pastelkové svátky – (PO)ČTENÍČKO“

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 • Stolní a společenské hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry
 • Práce s počítačem

Rekreační činnost

 • Vycházky do přírody spojené s hrami a pozorováním přírody – podle počasí a sněhu – koulování, bobování
 • Pohybové hry v tělocvičně, ve třídě

Zájmová činnost

 • Pečení a zdobení perníčků
 • Čert, anděl, Mikuláš, Ježíšek
 • Vyprávění o vánočních tradicích
 • Poslech a zpívání koled
 • Vánoce ve světě
 • Vánoční výzdoba, výroba přáníček, ozdob na stromeček, svícny
 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Příroda v zimě
 • Malování, kreslení – zimní tématika
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Vánoční soutěž ve šplhu

 

 

DOBRODRUŽSTVÍ S POČÍTAČEM

Děti ze školní družiny se dne 16. 11. 2017 zúčastnili

XIII. ročníku počítačové soutěže „Dobrodružství s počítačem“,

kterou pořádalo CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově.

Soutěže se zúčastnilo celkem 27 čtyřčlenných družstev

 z celého okresu.

 
2011 © ZŠ a MŠ MYSLEJOVICE - Created by Radek Ohanka