Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okres Prostějov, příspěvková organizace

Myslejovice 1
798 05

582 357 329
zsmyslejovice@seznam.cz

IČ: 70 99 33 86.

Školní družina

Programy EKOCENTRA IRIS Prostějov ve školní družině v 1. pololetí

Program Sovy - 24.11 ve 14.00
Program Nebojte se pavouků  - 11.1. ve 14.00

 

Říjen – Barevný podzim

Měsíční projekt – Hry s pomůckami (míč, švihadlo, šátek, kruh, atd.)

Celoroční hra „Bublinky – Pastelkové svátky – TRIKOLORA“

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 • Stolní hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry
 • Povídání o přírodě, podporování vztahu dětí k přírodě
 • Práce s počítačem
 • Dopravní výchova
 • Kdo ví, odpoví

Rekreační činnost

 • Vycházky do přírody
 • Pohybové hry na školní zahradě
 • Tematické hry a dramatizace her
 • Pouštění draků

Zájmová činnost

 • Práce s papírem – vystřihování, vytrhávání, lepení, skládání; textilem, a jiným materiálem
 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení
 • Pohybové a míčové hry na hřišti a v přírodě
 • Podzim - zpracování přírodnin, práce na poli, změny v přírodě, počasí
 • Halloween – dýňová strašidýlka, lucerničky
 • Výroba draka
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Pečení

 

 

 

Září – Já a noví kamarádi

Měsíční projekt – Soutěživé venkovní hry

Celoroční hra „Bublinky – Pastelkové svátky – MIXHER“

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Seznámení se spolužáky a s družinou
 • Seznámení s řádem školní družiny a bezpečnostními pravidly
 • Já a moje okolí (rodina, profese, tělo, atd.)
 • Poslech pohádek a příběhů
 • Puzzle, pexeso
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 • Stolní hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry
 • Povídání o přírodě, podporování vztahu dětí k přírodě
 • Práce s počítačem
 • Soutěž v poznávání zeleniny a ovoce

Rekreační činnost

 • Vycházky do přírody a po okolí školy spojené s procvičováním správného chování pří přecházení silnice, také věnujeme pozornost dopravním značkám
 • Vycházky s námětovými hrami ve volné přírodě
 • Pohybové hry na školní zahradě
 • Tematické hry a dramatizace her

Zájmová činnost

 • Práce s různým materiálem – papír, vlna, textil, přírodniny atd.
 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Práce na školní zahradě
 • Malování, kreslení
 • Pohybové a míčové hry na hřišti a v přírodě
 • Vlaštovkiáda
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Sběr přírodnin

 

 

Vítáme všechny děti a rodiče v novém školním roce 2017/2018.

 

Seznam věcí, které budou děti potřebovat:

 • převlečení na ven (dle počasí a ročního období, kdo chce, může mít v šatně náhradní boty a bundičku),
 • převlečení do tělocvičny (boty si budou brát z tělocviku),

Prosíme děti, které jsou přihlášené do družiny 4. září, aby si již donesly oblečení na ven.

________________________________________________________________________________________

 

Červen – Paprsky léta

Měsíční soutěž – Zábavná olympiáda

Celoroční hra -  „Soví škola – dětská univerzita – O hrách a hraní“

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Povídání o cizích zemích
 • Vyprávění o prázdninách a bezpečnosti v době prázdnin
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 •  Stolní a společenské hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry
 • Práce s počítačem

Rekreační činnost

 • Vycházky do přírody – pozorování změn v přírodě
 • Pohybové hry v tělocvičně, ve třídě, venku

Zájmová činnost

 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení, modelování
 • Pohybové a míčové hry
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Práce s různým materiálem
 • Otužování
 • Rozvíjení atletických dovedností
 • Táborák k ukončení školního roku
 • Sebehodnocení žáků

 

 

 

Soutěže ve školní družině v měsíci květnu

Vycházka spojená s pozorováním okolí a postřehovou soutěží dvojic

1. místo  Jaromír Fidler, Matěj Svoboda

2. místo  Tomáš Hýbl, Štěpán Sogel

3. místo  Jonáš Marák, Jáchym Klváček

 

Soutěž dvojic v koulené

1. místo  Jonáš Marák, Jaromír Fidler

2. místo  Matěj Svoboda, Saša Ospalý

3. místo  Monika Peštuková, Tomáš Hýbl

 

Chytání vajíček – hra na PC

1. místo  Jaromír Fidler

2. místo  Matěj Svoboda

3. místo  Monika Peštuková

 

Májový pětiboj

Soutěžilo se celkem v pěti disciplínách – skok z místa, hod na cíl, běh, přeskok švihadla, chůze na chůdách. Po sečtení bodů ze všech disciplín bylo konečné pořadí takovéto:

         1. a 2. třída                                                                     3., 4. a 5. třída              

1. místo  Lukáš Adámek                                     1. místo  Jonáš Marák                    

2. místo  Tomáš Hýbl                                         2. místo  Monika Peštuková

               Lucie Večerková                                                 Jaromír Fidler

3. místo  Nela Musilová                                     3. místo  Matěj Svoboda

 

Květen – Veselé sportování

Měsíční soutěž – Vybíjená, ringo

Celoroční hra -  „Soví škola – dětská univerzita – O hrách a hraní“

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Povídání o vesmíru
 • Povídání o bezpečnosti při jízdě na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, atd.
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 •  Stolní a společenské hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry
 • Práce s počítačem

Rekreační činnost

 • Vycházky do přírody – poznávání rostlin, stromů, hmyzu, zvířat, ptáků
 • Stavění domečků z přírodního materiálu
 • Pohybové hry v tělocvičně, ve třídě, venku

Zájmová činnost

 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení, modelování
 • Pohybové a míčové hry
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Jízda zručnosti
 • Práce s různým materiálem – Den matek
 • Májový pětiboj – skok z místa, hod na cíl, člunkový běh, chůdy, kuželky
 • Netradiční sporty
 • Soutěž družstev ve stavění stanu

 

V měsíci dubnu se konala soutěž "Umíš se dívat kolem sebe?"

1. místo Jaromír Fidler, Matěj Svoboda

2. místo Štěpán Sogel, Tomáš Hýbl

3. místo: Jáchym Klváček, Jonáš Marák

Všem zúčastněným srdečně blahopřejeme.

 

 

Duben – Chválím Tě Země má

Měsíční soutěž – Kuličky

Celoroční hra -  „Soví škola – dětská univerzita – Finanční gramotnost“

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Povídání o nutnosti chránit přírodu
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 •  Stolní a společenské hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry – Rok ve školní družině
 • Práce s počítačem
 • Kvízová soutěž
 • Velikonoce

Rekreační činnost

 • Vycházky do přírody – pozorování změn v přírodě
 • Pohybové hry v tělocvičně, ve třídě, venku
 • Jarní hry – kuličky, skákání panáka, atd.

Zájmová činnost

 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení, modelování
 • Pohybové a míčové hry
 • Fauna světa
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Práce s různým materiálem
 • Velikonoční tvoření
 • Zpěv, dramatizace
 • Čarodějnice
 • Třídění odpadu

 

Březen – Vítáme jaro

Měsíční soutěž – Piškvorky

Celoroční hra -  „Soví škola – dětská univerzita – Finanční gramotnost“

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Povídání o knížkách, autorech, ilustrátorech
 • Povídání o jaru
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 •  Stolní a společenské hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry
 • Práce s počítačem
 • Kvízová soutěž

Rekreační činnost

 • Vycházky do přírody – pozorování změn v přírodě
 • Pohybové hry v tělocvičně, ve třídě, venku
 • Úklid okolí školy

Zájmová činnost

 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení, modelování
 • Pohybové a míčové hry
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Práce s různým materiálem
 • Hudebně pohybové hry na téma jaro
 • Jarní výzdoba třídy
 • Závodivé hry
 • Roční období, živá a neživá příroda
 • Setí různých semínek a pozorování vývoje

 

Turnaj v „DÁMĚ“

Během měsíce února jsme se ve školní družině učili hrát „DÁMU“.

V pátek 24. 2. 2017 proběhl turnaj v této hře.

Hrálo se systémem každý s každým a takto to dopadlo:

 

1. místo     Matěj Svoboda

2. místo     Jaromír Fidler

3. místo     Tomáš Hýbl

 

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům srdečně blahopřejeme.

 

Únor – Zimní radovánky

Měsíční soutěž – Dáma, Žravá dáma

Celoroční hra -  „Soví škola – dětská univerzita – Čím budu?“

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Zpívání písniček
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 •  Stolní a společenské hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry
 • Práce s počítačem
 • Proč je voda nenahraditelná

Rekreační činnost

 • Vycházky do zimní přírody
 • Pohybové hry v tělocvičně, ve třídě, venku
 • Dle počasí hry na sněhu

Zájmová činnost

 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení, modelování – zimní tématika
 • Pohybové a míčové hry
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Skupenství vody
 • Práce s papírem, textilem a jiným materiálem
 • Hudebně pohybové hry
 • Karneval
 • Dramatizace pohádky  - dle výběru dětí
 • Sportovní soutěže

 

Dne 30. 1. 2017 proběhla ve školní družině soutěž ve skákání přes švihadlo.

Kategorie 1. a 2. třída

1. místo    Nela Musilová

2. místo    Tomáš Hýbl

3. místo    Lukáš Adámek     

Kategorie 3. – 5. třída

1. místo    Štěpán Sogel

2. místo    Monika Peštuková

3. místo    Jaromír Fidler

 

 

Co děláme

Venku nám napadl sníh, začalo mrznout a nás to inspirovalo k tomu, abychom si rozšířili vědomosti o tom, co už známe.

Povídali jsme si o mrazu, sněhu, v rámci výtvarné a pracovní chvilky jsme si vyrobili zamrzlé okno, tělo jsme si protáhli při „bobování“ na zasněžené louce.

Téma tohoto měsíce je „Z pohádky do pohádky“ a vzhledem k počasí si pro nás paní vychovatelka připravila různé soutěže – zavzpomínat, jaké známe písničky o zimě, v jakých pohádkách a filmech pro děti se vyskytuje sníh, led, mráz.

Nakonec jsme měli poznat názvy pohádek podle fotografií.

Nejlépe si při soutěžích vedli: Dominika Faltýnková, Tomáš Hýbl a Lucka Večerková.  

 

Oblečení na ven

Chtěla bych požádat rodiče, aby děti měly v družině věci na ven - zateplené kalhoty, rukavice, náhradní oblečení pro případ, že se promáčí - ponožky, punčocháče, tepláky, aby se potom mohly převléknout do suchého. Děkuji.

 

Leden – Z pohádky do pohádky

Měsíční soutěž – Nej sněhulák

Celoroční hra -  „Soví škola – dětská univerzita – Čím budu?“

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Rozhovory s dětmi o jejich zážitcích z vánočních prázdnin
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 •  Stolní a společenské hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry
 • Práce s počítačem
 • Kvízová soutěž

Rekreační činnost

 • Vycházky do zimní přírody – návštěva krmelce – potrava pro zvěř
 • Pohybové hry v tělocvičně, ve třídě, venku
 • Dle počasí hry na sněhu

Zájmová činnost

 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení, modelování – zimní tématika
 • Pohybové a míčové hry
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Práce s papírem – vyšívání obrázků, textilem a jiným materiálem
 • Svátky, tradice, zvyky
 • Hudebně pohybové hry
 • Poslech známých písniček na CD + hudební hádanky
 • Zpěv – soutěž
 • Ping-pong
 • Pět programů – 5. program (sportovní soutěže)

 

Vybíráme 40,- Kč na odpoledne s IRISEM - Mýdlování. Program proběhne v pondělí 12. 12. 2016.

Prosinec – Těšíme se na vánoce

Měsíční soutěž – Nejdelší vánoční řetěz

Celoroční hra -  „Soví škola – dětská univerzita - Člověčina“

 

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 •  Stolní a společenské hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry
 • Práce s počítačem
 • Vyprávění o vánočních tradicích
 • Poslech a zpívání koled
 • Kvízová soutěž

Rekreační činnost

 • Vycházky do přírody spojené s hrami a pozorováním přírody – podle počasí a sněhu – koulování, bobování
 • Pohybové hry v tělocvičně, ve třídě

Zájmová činnost

 • Pečení a zdobení perníčků
 • Výrobky k Mikuláši
 • Vánoční výzdoba, výroba přáníček, ozdob na stromeček, výroba ozdob
 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení – zimní tématika
 • Pohybové a míčové hry
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Práce s papírem – vločky, girlandy, textilem a jiným materiálem
 • Svátky, tradice, zvyky
 • Pět programů – 4. program (sportovní soutěže)

 

Dne 21. 11. 2016 proběhlo ve školní družině odpoledne s EKOCENTREM IRIS – Netopýří program. Fotografie z tohoto programu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

Dne 14. 11. 2016 proběhl ve školní družině pohádkový kvíz spojený se zdravou výživou. Na prvním místě se umístilo družstvo ve složení: Kája Pokorná, Kája Večerková, Lucka Večerková, Jareček Fidler, Tomáš Hýbl a Lukáš Adámek.

Srdečně blahopřejeme všem zúčastněným.

 

V pondělí 21. 11. 2016 proběhne ve školní družině odpoledne s Ekocentrem IRIS na téma „Netopýří program“.  Dozvíme se něco o životě netopýrů, jak létají, jak hledají potravu, co dělají v jeskyních a kolik jich u nás žije. Čeká nás netopýří pětiboj a mnoho dalších aktivit.

Cena 35,- Kč.

Peníze donést v týdnu od 14. do 18. 11. 2016.

 

V pondělí 12. 12. 2016 proběhne ve školní družině odpoledne s Ekocentrem IRIS na téma „Mýdlování“. V rámci tohoto programu se děti seznámí s výrobou mýdel, s vonnými oleji. Každé dítě si na konci programu odnese zabalené mýdlo.

Cena 40,- Kč.

Peníze donést v týdnu od 5. do 9. 12. 2016.

 

Listopad – Pečujeme o zdraví

Měsíční soutěž – Tetris

Celoroční hra -  „Soví škola – dětská univerzita - Člověčina“

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 •  Stolní a společenské hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry – Rok ve školní družině
 • Práce s počítačem
 • Vyprávění o podzimu – život zvířat, práce na poli, duchové
 • Příprava na besídku

Rekreační činnost

 • Vycházky do přírody spojené s hrami a pozorováním přírody
 • Pohybové hry na školní zahradě, tělocvičně, ve třídě
 • Pouštění draků

Zájmová činnost

 • Práce s papírem, přírodninami a jiným materiálem
 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení – podzimní tématika
 • Pohybové a míčové hry na hřišti a v přírodě
 • Pět programů – 3. program (sportovní soutěže)
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Výroba adventního věnce
 • DUŠIČKY
 • Výroba krmítka

 

 

První pomoc + požární výchova

Na začátku října jsme si ve školní družině povídali o první pomoci a požární výchově.

Králem kvízu se stal Jaromír FIDLER, který věděl odpovědi na nejvíce kvízových otázek.

 

UBONGO

Dne 4. 10. 2016 proběhla ve školní družině soutěž dvojic v UBONGU.

 1. místo    Jaromír FIDLER + Jonáš MARÁK
 2. místo    Monika PEŠTUKOVÁ + Karolína VEČERKOVÁ
 3. místo    Lukáš ADÁMEK + Matěj SVOBODA

 

 

VLAŠTOVKIÁDA

Dne 10. 10. 2016 proběhla ve školní družině soutěž ve stavění a pouštění vlaštovek.

Pořadí:

 1. místo    Jonáš MARÁK
 2. místo    Monika PEŠTUKOVÁ + Lucie VEČERKOVÁ
 3. místo    Lukáš ADÁMEK

                   Jáchym KLVÁČEK

 

Říjen – Barevný podzim

Měsíční soutěž – Puzzle

Celoroční hra -  „Soví škola – dětská univerzita – Lidské tělo“

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 •  Stolní hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry
 • Povídání o přírodě, podporování vztahu dětí k přírodě
 • Práce s počítačem
 • Zdravověda, hasiči, policie

Rekreační činnost

 • Vycházky do přírody
 • Pohybové hry na školní zahradě
 • Pouštění draků

Zájmová činnost

 • Práce s papírem – vystřihování, vytrhávání, lepení, skládání; textilem, a jiným materiálem
 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení
 • Pohybové a míčové hry na hřišti a v přírodě
 • Pět programů – 2. program (sportovní soutěže)
 • Zpracování přírodnin
 • Halloween – strašidýlka
 • Výroba draka a lucerniček
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Pečení

 

V měsíci září proběhly ve školní družině tyto soutěže:

Pešek – paměťová soutěž

 

umístění

příjmení a jméno

počet bodů

1.

Fidler Jaromír

Musilová Nela

Ospalý Alexandr

Pospíšil Adam

10

2.

Sogel Štěpán

Marák Jonáš

Svoboda Matěj

9

3.

Večerková Lucie

Večerková Karolína

Peštuková Monika

7

4.

Hýbl Tomáš

Navrátil Jan

Adámek Lukáš

6

 

Soutěž ve stavění ze stavebnice SEKO

Nejdelší řetěz

umístění

příjmení a jméno

1.

Hýbl Tomáš, Ospalý Alexandr, Pospíšil Adam, Svoboda Matěj, Navrátil Jan

2.

Marák Jonáš, Peštuková Monika, Adámek Lukáš, Fidler Jaromír, Pokorná Karolína

3.

Večerková Karolína, Večerková Lucie,

Musilová Nela, Sogel Štěpán

 

Nejdelší řetěz v jedné barvě

umístění

příjmení a jméno

1.

Marák Jonáš, Peštuková Monika, Adámek Lukáš, Fidler Jaromír, Pokorná Karolína

2.

Večerková Karolína, Večerková Lucie,

Musilová Nela, Sogel Štěpán

3.

Hýbl Tomáš, Ospalý Alexandr, Pospíšil Adam, Svoboda Matěj, Navrátil Jan

 

Trojboj – Trefa na branku létajícím talířem, hod na koš, skok z místa

umístění

příjmení a jméno

počet bodů

1.

Marák Jonáš

12

2.

Fidler Jaromír

Sogel Štěpán

9

3.

Svoboda Matěj

7

4.

Adámek Lukáš

Peštuková Monika

6

5.

Hýbl Tomáš

4

6.

Musilová Nela

Ottová Valentýna

2

 

Soutěž dvojic v hodu létajícím talířem

umístění

příjmení a jméno

počet přihrávek

1.

Hýbl Tomáš, Ospalý Alexandr

85

2.

Fidler Jaromír, Sogel Štěpán

68

3.

Musilová Nela, Peštuková Monika

27

4.

Adámek Lukáš, Ottová Valentýna

9

 

 

 

Září – Já a noví kamarádi

Měsíční soutěž – Pexeso

Celoroční hra -  „Soví škola – dětská univerzita - Lidské tělo“

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Seznámení se spolužáky a s družinou
 
2011 © ZŠ a MŠ MYSLEJOVICE - Created by Radek Ohanka