Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okres Prostějov, příspěvková organizace

Myslejovice 1
798 05

582 357 329
zsmyslejovice@seznam.cz

IČ: 70 99 33 86.

Školní družina

 

V pondělí 18. 2. 2019 se ve školní družině uskutečnilo klání ve hře   „Pojď si hrát“.

Ve třídě se odehrávaly velké bitvy a mnozí hráči dávali průchod svým emocím.

Nakonec se štěstí usmálo na Moniku Peštukovou, která celé klání vyhrála. Na dalších místech se umístili Lukáš Adámek, Jiří Fidler a Bára Svobodová.

Všem zúčastněným srdečně blahopřejeme.

 

Únor – Zimní radovánky

Měsíční soutěž – Obrázkové člověče

Celoroční hra „AHOJ, ČESKO! (Ústecký a Karlovarský kraj)

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Zpívání písniček
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 • Stolní a společenské hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry
 • Práce s počítačem

Rekreační činnost

 • Vycházky do zimní přírody – péče o zvěř v zimě
 • Pohybové hry v tělocvičně, ve třídě, venku
 • Dle počasí hry na sněhu

Zájmová činnost

 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení, modelování – zimní tématika
 • Malování na sněhu
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Práce s papírem, textilem a jiným materiálem
 • Hudebně pohybové hry
 • Voda – Co o ní víš?
 • Masopust a karneval
 • Zimní sporty a bezpečnost

 

 

Leden – Z pohádky do pohádky

Měsíční soutěž – Malovaná pohádka

Celoroční hra „AHOJ, ČESKO! (Plzeňský kraj)

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Rozhovory s dětmi o jejich zážitcích z vánočních prázdnin
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 • Stolní a společenské hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry
 • Práce s počítačem

Rekreační činnost

 • Vycházky do zimní přírody – návštěva krmelce – potrava pro zvěř, pozorování stop
 • Pohybové hry v tělocvičně, ve třídě, venku
 • Dle počasí hry na sněhu

Zájmová činnost

 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení, modelování – zimní tématika
 • Cestujeme s pohádkou, dobro x zlo, morální hodnoty
 • Oblíbená kniha – autoři a ilustrátoři
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Práce s papírem – vyšívání obrázků, textilem a jiným materiálem
 • Hudebně pohybové hry
 • Poslech známých písniček na CD + hudební hádanky
 • Zpěv – soutěž
 • Tance – ukázky
 • Dramatizace pohádky – rozvoj fantazie

 

V týdnu od 10. do 17. 12. 2018 probíhala ve školní družině soutěž

 „O nejoriginálnější vánoční ozdobu“.

Sešlo se nám mnoho přenádherných ozdob a bylo těžké rozhodnout, která je ta nej. Všechny ozdoby byly moc pěkné a jejich tvořitele stály mnoho práce a času.

Nakonec jsme rozhodli takto:

1. místo    Kačenka Sogelová

2. místo    Jiří a Jareček Fidlerovi

3. místo    Lucinka Psotová

Cenu dále dostali František a Tomáš Hýblovi za svá přáníčka.

 

V pondělí 17. 12. 2018 proběhl ve školní družině 3. ročník soutěže ve šplhu na tyči.

Všichni bojovali ze všech sil a nakonec nejrychlejší byli:

1. místo     Tomáš Hýbl

2. místo      Zuzka Peštuková

3. místo      Bára Svobodová

 

V úterý 18. 12. 2018 naše soutěžení pokračovalo. Tentokrát byla na řadě stavba věže z dřevěných kostek. I když to někomu připadalo lehké, nakonec někteří zjistili, že to není jen tak.

1. místo    Jirka Fidler

2. místo    František Hýbl

3. místo    Saša Ospalý

 

Prosinec – Těšíme se na Vánoce

Měsíční soutěž – Originální vánoční ozdoba

Celoroční hra „AHOJ, ČESKO! (Jihočeský kraj)

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 • Stolní a společenské hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry
 • Práce s počítačem

Rekreační činnost

 • Vycházky do přírody spojené s hrami a pozorováním přírody – podle počasí a sněhu – koulování, bobování
 • Pohybové hry v tělocvičně, ve třídě

Zájmová činnost

 • Pečení perníčků
 • Čert, anděl, Mikuláš, Ježíšek
 • Vyprávění o vánočních tradicích a zvycích
 • Poslech a zpívání koled
 • Vánoce ve světě
 • Vánoční výzdoba, výroba přáníček, ozdob na stromeček, svícny
 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Příroda v zimě
 • Malování, kreslení – zimní tématika
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Vánoční soutěž ve šplhu

 

Listopad – Pečujeme o zdraví

Měsíční soutěž – Puzzle

Celoroční hra „AHOJ, ČESKO! (kraj Vysočina)

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 • Stolní a společenské hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry – Rok ve školní družině
 • Práce s počítačem

Rekreační činnost

 • Vycházky do přírody spojené s hrami a pozorováním přírody
 • Pohybové hry na školní zahradě, tělocvičně, ve třídě
 • Tematické hry a dramatizace her
 • Pouštění draků

Zájmová činnost

 • Práce s papírem, přírodninami a jiným materiálem
 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení – podzimní tématika
 • Zdravé životní návyky, denní režim
 • Prevence sociálně patologických jevů
 • Pohybové a míčové hry na hřišti a v přírodě
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Výroba adventního věnce
 • Příroda na podzim
 • DUŠIČKY
 • Výroba krmítka
 • Výroba ozdob ze slaného těsta
 • Zdravověda

 

Říjen – Barevný podzim

Měsíční soutěž – Tetris

Celoroční hra „AHOJ, ČESKO! (Olomoucký a Jihomoravský kraj)

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Poslech pohádek a příběhů
 • Práce s dětskými časopisy
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 • Stolní hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry
 • Práce s počítačem
 • Dopravní výchova

Rekreační činnost

 • Vycházky do přírody
 • Pohybové hry na školní zahradě
 • Tematické hry a dramatizace her
 • Pouštění draků

Zájmová činnost

 • Práce s papírem – vystřihování, vytrhávání, lepení, skládání; textilem, a jiným materiálem
 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení
 • Kdo ví, odpoví – soutěž družstev
 • Pohybové a míčové hry na hřišti a v přírodě
 • Podzim - zpracování přírodnin, práce na poli, změny v přírodě, počasí
 • Halloween – dýňová strašidýlka, lucerničky
 • Výroba draka
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Pečení

 

Září – Já a noví kamarádi

Měsíční soutěž – Tripexeso, pexeso

Celoroční hra „AHOJ, ČESKO! (Moravskoslezský a Zlínský kraj)

Odpočinková činnost a příprava na vyučování

 • Seznámení se spolužáky a s družinou
 • Seznámení s řádem školní družiny a bezpečnostními pravidly
 • Já a moje okolí (rodina, profese, tělo, atd.)
 • Poslech pohádek a příběhů
 • Puzzle, pexeso
 • Kreslení a vybarvování omalovánek
 • Hry na rozvoj jemné motoriky
 •  Stolní hry dle výběru dětí, hry s hračkami
 • Hry na procvičování paměti a postřehu, didaktické hry
 • Povídání o přírodě, podporování vztahu dětí k přírodě
 • Práce s počítačem
 • Soutěž v poznávání zeleniny a ovoce

Rekreační činnost

 • Vycházky do přírody a po okolí školy spojené s procvičováním správného chování pří přecházení silnice, také věnujeme pozornost dopravním značkám
 • Vycházky s námětovými hrami ve volné přírodě
 • Pohybové hry na školní zahradě

Zájmová činnost

 • Práce s různým materiálem – papír, vlna, textil, přírodniny atd.
 • Stavění z konstrukčních stavebnic, prostorové stavby
 • Malování, kreslení
 • Pohybové a míčové hry na hřišti a v přírodě
 • Výroba vlaštovek a vlaštovkiáda
 • Svátky, zvyky, tradice, přísloví, hádanky
 • Sběr přírodnin